حسابدار ایرانی, حسابدار ایرانی در لندن, حسابدار, Dehshid & Co Accountants
شرکت حسابداری دهشید و همکاران – حسابدار ایرانی در لندن که در سال 2005 با مدیریت رضا دهشید در لندن آغاز به کار نمود. این شرکت عضو رسمی انجمن حسابداران انگلستان میباشد و همچنین با دارا بودن همکاران مجرب و کارآزموده، جزو محدود شرکت های آگاه به قوانین بروز امور حسابداری و مالیاتی میباشد

اولین کانال تخصصی حسابداری به زبان فارسی در تلگرام افتتاح شد
لینک تلگرام

با دیدن فیلم های تخصصی و آموزشی کانال ما
بسیاری از نیازهای حسابداری خود را برطرف نمایید

Share this article: