داشتن ذهنیت خدمت گرا

—-

 حسابداری همچنان در درجه اول یک شغل مردمی است. ما نه تنها در انجام محاسبات مالی مهارت داریم، بلکه سطح مشخصی از اشتیاق و دلسوزی را در برخورد با مشتریانمان به عنوان گروهی از افراد جامعه را دارا هستیم. شرکت حسابداری و مشاوره ای دهشید و همکاران بطور مستقیم و موثر با مشتریان خود در ارتباط هستند.

علاوه بر داشتن آگاهی و تسلط بر مسائل اقتصادی و صنعتی، ما با ایجاد ارتباط با مشتریان به یادگیری هر چه بیشتر خود کمک میکنیم.نه تنها این کار به شناسایی بهتر نیازهای مشتریانمان کمک می کند بلکه به ما کمک می کند تا بفهمیم چه نوع خدماتی با نیاز فعلی و خاص هر مشتری در تطابق است.
شرکت حسابداری و مشاوره ای دهشید و همکاران بر این باور است که کسب و کار شما، کسب و کار ما است

خدمت به جامعه فارسي زبانان افتخار ماست
حسابدار ,حسابدار ایرانی ,حسابدار ایرانی در لندن

“مطالب وبلاگ عمومی ارائه شده اند و اين يعني که شما قبل از اقدام و تصميم گيري بر اساس اين مطالب بايد با ما تماس بگيريد تا به روز رساني شويد”

Share this article: