با استفاده از وبلاگ ما می توانید از تکنیک های “خدمات تجاری هوشمند” جهت سوددهی بیشتر در بیزنس خود بهرمند شوید

بیزنس شما بیزنس ماست

رضا دهشيد مدريت شركت حسابداري و مشاوره اي دهشيد و همكاران در انگلستان، سعي كرده است كه با تلفيق تكنيك هاي سنتي و جديد، به آموزش روشهاي نوين خدمات تجاري هوشمند بپردازد تا بيزينس هاي شما بتوانند موفق تَر از قبل در بازار رقابتي عمل كنند

Intelligent Business Service

Follow us on Facebook, Telegram & Instagram: @dehshidandco

Dehshid & Co Accountants Business Consulting,

Accounting & Taxation

www.dehshidandco.com

[email protected]

02035815252

07828130705

حسابدار ایرانی لندن

Share this article: