نقش يك حسابدار و مشاور مالي آگاه و با تجربه در هر موفقيت تجاري بسيار پر رنگ است از اين جهت در ادامه به نمونه سوالاتي كه ميتواند به شما در يك انتخاب درست كمك كند مي پردازيم

 

 

١- مدرك حسابداري شما چيست و چگونه ميشود از انجمن مربوطه تاييده گرفت؟
پاسخ اين سوال كمك ميكند كه از دانش حسابدار خود اطمينان خاطر پيدا كنيد.
٢- عمده مشتري هاي شما چه اشخاصي و يا چه نوع مشاغلي هستند؟
طرح اين سوال به شما كمك ميكند كه از تجربه حسابدار و مشاور بيزينسي خود در رابطه با نياز تجاري خود مطلع شويد
٣- سايز شركت و تعداد كارمندان چند نفر هست و چه كسي قرار هست كه روي پرونده شما كار كند؟
طرح اين سوال كمك ميكند كه بدانيد آيا هر بار فرد جديد و يا كارآموزي بر روي پرونده شما كار ميكند و هر بار شما بايد مواردي را دوباره جهت يادآوري براي حسابدار بازگو كنيد. شايد براي شما خوشايند نباشد كه افراد مختلف از تكنيك هاي تجارت شما مطلع شوند
٤- چگونه شما ميتوانيد به رونق تجاري من و يا شركت من كمك كنيد؟ و سابقه كاري شما چيست؟
طرح اين سوال به شما كمك ميكند كه از تخصص و اطلاعات تجاري حسابدار خود و نحوه كمك او مطلع شويد
٥- نحوه دسترسي به شما چگونه هست؟
اين مهم هست كه بدانيد آيا هر زمان بخواهيد ميتوانيد تماس داشته باشيد و سوالات خود را بپرسيد و يا اينكه بايد از قبل وقت طولاني مدت بگيريد ، آيا تلفن موبايلي براي كار و سوال ضروري موجود است.
٦- قيمت دستمزد حسابدار را بپرسيد و حتما درخواست كنيد كه كليه موارد در قراردادي به تاييد دو طرف برسد.
مورد فوق كمك ميكند كه دقيقا هزينه حسابداري خود را بدانيد و در آخر سال هزينه ناخواسته بر بيزينس شما تحميل نشود
٧- با چه برنامه هاي حسابداري كار ميكنيد و آيا با برنامه هاي مختلف آشنا هستيد؟
٨- از خود حسابدار ميتوانيد بپرسيد كه به نظر خودش، چرا شما بهتر است كه او را به عنوان حسابدار بيزينس خود برگزينيد؟
٩- آيا ميتوانند به زبان ساده و نه به زبان تخصصي حسابداري مسايل تجاري شما را برايتان توضيح بدهند
١٠- چه تضميني بر كار خود دارند؟ چنانچه از نحوه كارشان راضي نبوديد باز هم بايد مبلغ هزينه حسابداري را پرداخت كنيد و يا اينكه تضمين رضايت در قبال هزينه دارند؟
١١- از بيمه حسابدار خود سوال كنيد و مطمئن شويد كه در صورت خطاي حسابدار ، تا چه سقفي ميتوانيد از بيمه شان خسارت بگيريد.
١٢- در مورد حفاظت اطلاعات  جی دی پی آر سوال كنيد و مطمئن شويد كه حسابدار شما و شركت شان كاملا تحت قوانين جديد عمل ميكنند و كليه اطلاعات شما در كامپيوترهايشان  رمزگذاری شده و غير قابل دسترس و كاملا حفاظت شده است

١٣- چه طرح و ايده هايي براي كسب درآمد و پيشرفت بيشتر بيزينس شما دارند؟
اميدوارم طرح اين نمونه سوالات بتواند كمكي جهت انتخابي بهتر باشد

رضا دهشيد
شركت حسابداري و مشاوره اي دهشيد و همكاران

 

Share this article: