Skip to main content Skip to search

Blog

رضا دهشید حسابدار لندن

امنیت اپلیکیشن ها و نحوه نجات سرمایه شما مقابل باجگیران مجازی

رضا دهشید در این فیلم به معرفی یکی از روش های برخورد با باجگیران مجازی و نحوه نجات سرمایه شما عزیزان پرداخته است این فیلم را ببنید و با دیگران به اشتراک بگذارید با آرزوی موفقیت روزافزون شما ————————————————– [email protected]

Share this article:
Read more
رضا دهشید حسابدار در لندن

تاثیرات قوانین جدید برای تجارت ها ، شهروندان و ویزاهای کاری

   به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده از کمک های…

Share this article:
Read more

2021 تا ماه مارچ Furlough تمدید طرح فرلو

در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده…

Share this article:
Read more
حسابدار لندن

Self-Employment Income – سومین کمک هزینه برای خود اشتغالی ها

در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده…

Share this article:
Read more

افزایش حمایتهای مالی از مشاغل و کارگران توسط دولت

در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده…

Share this article:
Read more
حسابدار لندن

(CBILS) – وام برای وقفه کاری مشاغل بخاطر کرونا

در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده…

Share this article:
Read more
حسابدار لندن

Bounce Back Loan Scheme تمدید وام

برای اطلاعات بیشتر و طریقه گرفتن این وام، فیلم زیر را از دقیقه 22:30 به بعد نگاه کنید در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و…

Share this article:
Read more
رضا-دهشید-حسابدار-ایرانی-در-انگلستان

تکنیک ضد کلاهبرداری در انگلستان – مزایا و معایب شراکت بیزینسی – تلفن ریپورت کلاهبرداران

شماره تلفن رایگان برای ریپورت کلاهبرداران وام 50,000 پوندی کرونایی و کارمندان غایب فرلو : 08005875030 رضا دهشید دراین فیلم درباره شراکت بیزنسی و اینکه چرا نباید اطلاعات خود را در اختیار دیگران بگذارید، توضیح داده است. این فیلم را…

Share this article:
Read more
رضا دهشید حسابدار ایرانی انگلستان

ماجراهای وام 50,000 پوندی انگلستان و سوءاستفاده ها – رضا دهشید مشاور مالی و تجاری انگلستان

رضا دهشید در این فیلم اطلاعات جامعی را در اختیار دوستانی که به دنبال برنامه ریزی برای کم کردن مالیات بصورت قانونی و همچنین کسانیکه مورد سوءاستفاده وام کرونا قرار گرفته اند ارائه کرده است لینک های مطرح شده در…

Share this article:
Read more