Skip to main content Skip to search

انگلستان

تجارت در لندن

چرا پایتخت انگلستان به یکی از پر بازدیدترین شهرها در جهان تبدیل شده است. این شهر نه تنها مورد علاقه گردشگران است، بلکه همه ساله لندن میزبان مشاغل بسیاری بوده و تجارت در لندن موضوعی بسیار ناب است   به…

Share this article:
Read more