همایش مهاجرت – تجارت – موفقیت بزودی انگلستان – ترکیه – دبی اهميت كسب و كار در موفقيت زندگي مهاجران بسيار بالاست. به نوعي كه مهاجرت و تجارت مكمل يكديگر در رسيدن به قله هاي موفقيت هستند. چه بسيار افرادي…

Share this article: