Skip to main content Skip to search

Accountant

حسابدار ایرانی لندن

نکاتی که قبل و بعد از خرید بیزینس فست فود در انگلستان باید بدانیم – شرکت حسابداری لندن

رضا دهشید حسابدار و مشاور مالی در انگلستان در این فیلم برای کسانی که قصد خرید و یا اداره بیزینس فست فود در انگلستان را دارند نکاتی را مطرح نموده است. همانطور که همیشه مطرح کرده ایم، قبل از هر…

Share this article:
Read more
رضا دهشید حسابدار ایرانی لندن

فرصت ها نامحدود میباشند ولی زمان بهره‌ برداری شما محدود است

رضا دهشید حسابدار و مشاور مالی در انگلستان در این فیلم به معرفی یکی از فرصت های سرمایه گذاری بخش مسکن در کشور انگلستان اشاره کرده است. فرصت های سرمایه گذاری تجارت در انگلستان زیاد است ولی امکان بررسی آنها…

Share this article:
Read more
رضا دهشید حسابدار لندن

امنیت اپلیکیشن ها و نحوه نجات سرمایه شما مقابل باجگیران مجازی

رضا دهشید در این فیلم به معرفی یکی از روش های برخورد با باجگیران مجازی و نحوه نجات سرمایه شما عزیزان پرداخته است این فیلم را ببنید و با دیگران به اشتراک بگذارید با آرزوی موفقیت روزافزون شما ————————————————– [email protected]

Share this article:
Read more
رضا دهشید حسابدار در لندن

تاثیرات قوانین جدید برای تجارت ها ، شهروندان و ویزاهای کاری

   به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده از کمک های…

Share this article:
Read more

2021 تا ماه مارچ Furlough تمدید طرح فرلو

در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده…

Share this article:
Read more
حسابدار لندن

Self-Employment Income – سومین کمک هزینه برای خود اشتغالی ها

در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده…

Share this article:
Read more

افزایش حمایتهای مالی از مشاغل و کارگران توسط دولت

در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده…

Share this article:
Read more
حسابدار لندن

(CBILS) – وام برای وقفه کاری مشاغل بخاطر کرونا

در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و بقیه موارد مربوطه به تجارت خود را در موعد مقرر به دولت ارائه نمایید تا ناخواسته امتیاز استفاده…

Share this article:
Read more
حسابدار لندن

Bounce Back Loan Scheme تمدید وام

برای اطلاعات بیشتر و طریقه گرفتن این وام، فیلم زیر را از دقیقه 22:30 به بعد نگاه کنید در پایان بنا به توصیه رضا دهشید از همه شما عزیزان صمیمانه تقاضا داریم که اضهارنامه های مالیاتی، ارائه لیستهای حقوقی و…

Share this article:
Read more