Skip to main content Skip to search

fast food in london

ثبت کمپانی بصورت رایگان توسط حسابداری دهشید و همکاران در انگلستان | Persian Accountant London

Register A Company for Free – With Reza Dehshid رضا دهشید مدیریت شرکت حسابداری دهشید و همکاران در این فیلم به نکات کلیدی برای پیشرفت بیزینس ها و نحوه ثبت شرکت بصورت رایگان در انگلستان پرداخته است. دیدن این فیلم…

Share this article:
Read more

قوانین حسابداری کشور انگلستان با رضا دهشید حسابدار ایرانی در لندن، روش های کسب درآمد بیشتر

شرکت حسابداری دهشید و همکاران مشاور مالی و تجاری در انگلستان اگر علاقمند به گسترش کسب و کار خود در بازارهای انگلستان هستید، می توانید روی ما حساب کنید رضا دهشید حسابدار موفق در انگلستان با بیش از 20 سال…

Share this article:
Read more

نکات کلیدی برای پیشرفت بیزینس در انگلستان | همایشی برای صاحبان بیزینس در انگلستان با رضا دهشید

3 key points for business progress اگر دارای هر نوع بیزینسی در انگلستان هستید، شما را به دیدن این فیلم و شرکت در همایش صاحبان بیزینس در انگلستان با اجرای رضا دهشید حسابدار ایرانی دعوت میکنیم همچنین رضا دهشید مدیریت…

Share this article:
Read more

تاثیرات مالیاتی بر تغییرات ویزاهای ازدواجی | رضا دهشید حسابدار لندن

Minimum income to bring a spouse to the UK در این فیلم رضا دهشید به تاثیرات مالیاتی بر تغییرات ویزاهای ازدواجی پرداخته است چنانچه شما هم متقاضی ویزاهای ازدواجی هستید می توانید از خدمات حسابداری دهشید و همکاران استفاده کنید…

Share this article:
Read more

بهترین سرمایه گذاری در بیزینس ها | رضا دهشید حسابدار ایرانی در لندن

Best Investment for your business در این فیلم رضا دهشید به بهترین سرمایه گذاری در بیزینس های که کارفرمایان عزیز می توانند انجام دهند پرداخته است. چنانچه شما تمایل دارید که بیزینس شما مورد بازبینی قرار گیرد و بهترین مشاوره…

Share this article:
Read more

نکات مهم جهت پیشگیری از پرداخت جریمه های بیزینسی در انگلستان | حسابدار ایرانی لندن

Capital Gains TAX | Employers’ liability insurance رضا دهشید در این فیلم به نکاتی جهت پیشگیری از پرداخت جریمه های بیزینسی در انگلستان پرداخته است. حتما این فیلم را ببینید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید شرکت حسابداری دهشید و…

Share this article:
Read more

مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی برای خود اشتغالی ها 31/01/2024 | حسابداری دهشید و همکاران

مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی برای خود اشتغالی ها 31/01/2024 | حسابداری دهشید و همکاران رضا دهشید در این فیلم به مبحث اظهارنامه های مالیاتی وآخرین فرصت ارائه آن پرداخته است. اگر شما بصورت خوداشتغالی در انگلستان فعالیت میکنید حتما…

Share this article:
Read more