Skip to main content Skip to search

shop for sell

بهترین سرمایه گذاری در بیزینس ها | رضا دهشید حسابدار ایرانی در لندن

Best Investment for your business در این فیلم رضا دهشید به بهترین سرمایه گذاری در بیزینس های که کارفرمایان عزیز می توانند انجام دهند پرداخته است. چنانچه شما تمایل دارید که بیزینس شما مورد بازبینی قرار گیرد و بهترین مشاوره…

Share this article:
Read more

نکات مهم جهت پیشگیری از پرداخت جریمه های بیزینسی در انگلستان | حسابدار ایرانی لندن

Capital Gains TAX | Employers’ liability insurance رضا دهشید در این فیلم به نکاتی جهت پیشگیری از پرداخت جریمه های بیزینسی در انگلستان پرداخته است. حتما این فیلم را ببینید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید شرکت حسابداری دهشید و…

Share this article:
Read more

مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی برای خود اشتغالی ها 31/01/2024 | حسابداری دهشید و همکاران

مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی برای خود اشتغالی ها 31/01/2024 | حسابداری دهشید و همکاران رضا دهشید در این فیلم به مبحث اظهارنامه های مالیاتی وآخرین فرصت ارائه آن پرداخته است. اگر شما بصورت خوداشتغالی در انگلستان فعالیت میکنید حتما…

Share this article:
Read more

کلاس های آموزشی برای شروع بیزینس حسابداری در انگلستان | حسابداری دهشید و همکاران

کلاس های آموزشی برای شروع بیزینس حسابداری در انگلستان توجه داشته باشید برای ثبت نام فقط از طریق لینک زیر درخواستتان را ارسال کنید لینک ثبت نام در کانال های اجتماعی ما عضو و همرا شوید با کلیک بر روی…

Share this article:
Read more

تمدید ویزای بیزینسی یا گرفتن پاسپورت انگلستان – اقدامات مالی و مالیاتی که باید درنظر گرفت

    اگر شما با ویزای بیزینسی در انگلستان هستید و یا قصد آمدن به انگلستان با ویزاهای تجاری را دارید، حتما این فیلم را بینید و به نکات مالیاتی که رضا دهشید اشاره کرده است توجه کنید دیدن این…

Share this article:
Read more

در نظر گرفتن هزینه های خارج از انگلستان در حساب های مالیاتی | حسابداری دهشید و همکاران

Business Cost Reduction آیا میتوان مخارجی که در خارج از انگلستان پرداخت شده است را به عنوان هزینه های قابل قبول بیزینسی در حساب های مالیاتی درنظر گرفت؟ رضا دهشید در این فیلم به این موضوع پرداخته است. دیدن این…

Share this article:
Read more