Skip to main content Skip to search

فرم ثبت نام کلاس

فرم ثبت نام کلاس

  لطفا فرم آنلاین زیر را پر کرده و ارسال نمایید

  از طریق ایمیل شرکت: محل، زمان و هزینه برگزاری کلاس را به شما اعلام خواهیم کرد [email protected]

  • کلاس نسبت به تعداد نفرات و محل زندگی افراد در شهرهای مختلف برگزار می شود

  • اگر تمایل به همکاری در شرکت حسابداری دهشید و همکاران را دارید، در قسمت توضیحات مطرح کنید

  • کلیه اطلاعات شما در شرکت حسابداری دهشید و همکاران محفوظ میباشد

  • قوانین، مقررات و شرایط شرکت در این کلاس ها از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد

  • فیلمبرداری و عکسبرداری در کلاس ها ممنوع میباشد

  • · کلاس ها بصورت خصوصی و گروهی و در سطح های مختلف قابل انجام میباشد